Individuell coachning

Är du nyfiken på att utforska din egen potential?
Vill du få klarhet över ditt syfte och dina värderingar?
Behöver du hitta egna verktyg för att hantera motstånd, stress eller krav?
Har du begränsande föreställningar som hindrar dig från att komma dit du vill?

Som coach hjälper jag dig att komma från det nuläge du befinner dig i till ditt önskade läge. Coachning handlar om att hjälpa dig att hitta dina svar på vad du vill, hur du ska komma dit du vill och att stötta dig hela vägen in i mål.

Coachning är för dig som vill utvecklas och lära dig mer om dig själv och andra. De förändringar du jobbar med och de insikter du får leder ofta till positiva effekter i flera delar av ditt liv och det är en av anledningarna till att coachning är så kraftfullt.

En ytterligare styrka med coachning är att bara du vet vad som skulle fungera för dig och de lösningar du kommer på själv känner du därför starkare för än de du får av andra. Som coach hjälper jag dig att hitta nya perspektiv vilket leder till lösningar och möjligheter för dig. Tillsammans utformar vi en plan där vi utgår från ditt önskade läge med viktiga delmål utifrån dina förutsättningar. Jag följer upp dina framsteg på vägen och guidar dig med en tydlig riktning framåt.

Jag är Professionell Coach och NLP-utbildad på Gothia Akademi i Göteborg och har en kvalitetssäkring via International Coach Federation, världens största branschorganisation för professionella coacher och coachutbildare.

För vem?

Ledarskapscoachning

För dig ledare som vill få ökad trygghet, tydlighet och motivation i din person och ledarroll. Genom individuell coachning får du stöd och verktyg för att hitta dina styrkor och din drivkraft för att kunna nyttja din potential fullt ut. Coachningen ger dig också värdefulla erfarenheter av det coachande förhållningssättet som du kan använda i kommunikationen med dina medarbetare.

Individuell coachning medarbetare

Verktyg och stöd för dig som medarbetare i att hitta nya lösningar, öka din motivation och komma i mål. Mycket fokus läggs på medvetenhet om dina styrkor och hur du nyttjar dem för att komma framåt.

Individuell coachning privatperson

För dig som vill göra en förändring, stärka din självkänsla, öka din motivation och få stöd i att förverkliga dina personliga mål och drömmar.

Entreprenörscoachning

För dig som är egenföretagare och vill ha hjälp med att hitta tillbaka till din väg, hitta nya vägar, eller komma vidare med planer och mål. Att vara sin egen ledare ställer höga krav på det personliga ledarskapet och jag hjälper dig att hitta ditt fokus och att behålla ditt fokus för att du ska kunna nå dit du vill.

Hur?

Jag inleder varje coachningssamarbete med ett kostnadsfritt möte där du som klient får berätta vad du vill jobba med, där jag går igenom ytterligare vad coachning innebär och säkerställer att vi har samma bild. Att du känner förtroende för mig som coach är avgörande för vårt samarbete. Tillsammans diskuterar vi olika frågor och sätter ramen för våra träffar. Därefter bokar vi ett första coachningsamtal. 

Jag träffar dig på din arbetsplats eller hos mig, på telefon eller online. Jag möter dig där du vill mötas och coachar på både svenska och engelska.

Teamcoachning

”A team is not a group of people who work together. A team is a group of people who trust each other.” – Simon Sinek

Välfungerande team vilar på en grund av tillit och trygghet. Den byggs med hjälp av tydliga mål, syfte och roller. Här kan jag som coach hjälpa till att skapa den tydligheten. I ett välfungerande team strävar alla efter att göra varandra bättre och här spelar feedback en stor roll. Jag hjälper er att göra en analys på ert nuläge utifrån era utmaningar och att skapa det önskade mål ni vill till. På vägen mot ert mål sätter vi tydliga delmål och följer upp att vi rör oss i en riktning framåt med fokus på teamet, helheten och TILLSAMMANS.

Att få personlig coachning har betytt otroligt mycket för mig. Anna fick mig att plocka fram egenskaper hos mig själv som jag är bra på.

Coachningen gjordes per telefon vilket inte alls kändes konstigt, tvärtom så kändes det ganska skönt för jag kunde sitta hemma och känna mig trygg i miljön och jag kände alltid att Anna var närvarande i samtalet även om vi inte hade ögonkontakt.

Ett enormt stort TACK för allt! Sluta aldrig coacha Anna! Det är du bäst på!

 
 

SOFIA JONSSON

Kontakta mig:

Besöksadress: Gjuterigatan 9, 553 18 Jönköping
+46 (0)70-660 49 39
info@mpirecoaching.se

Stäng meny