Föreläsningar

Välkommen att boka mig som föreläsare till konferens, event eller inspirationsdagar. Jag finns även som talare hos Sveriges Talare. 

http://sverigestalare.se

Du hittar mer information och kan boka mig där men det går lika bra att kontakta mig direkt!

Du var väldigt behaglig att lyssna till och det var lätt att ta till sig det du förmedlade. Man blev verkligen fängslad. Det var många tänkvärda och betydelsefulla tankar. Detta kommer jag att bära med mig i framtiden. Tack än en gång!

EWA JONSSON

Föreläsningar

Kommunikation och motivation

Kommunikation är en av de viktigaste nyckelfaktorerna i förändring. På vilket sätt bör du kommunicera för att få med dig andra? Hur kan vi använda både vår verbala och icke-verbala kommunikation för att nå ut på bästa sätt?

En föreläsning om hur du kommunicerar för att fånga och inspirera andra att agera!

MPIRE STATE
- nå ditt mästerliga tillstånd

Hur påverkas vi av de budskap vi ger oss själva och tar in från vår omgivning? Kan vi träna våra mentala muskler och i sådana fall hur? 

Vår medvetenhet om oss själva och vår förmåga att hantera oss själva har avgörande betydelse för hur vi lyckas möta andra och hantera de situationer vi ställs inför. Detta blir i sin tur avgörande vilka resultat vi får.

I denna föreläsning får du effektiva tekniker du kan använda för att träna upp din mentala styrka, vända negativa tankemönster, hantera rädslor och nå ditt MPIRE STATE!

Kvinna och ledare

Hur ser vi på kvinnor som ledare och hur påverkas synen på kvinnor i ledande positioner av arv och normer? Vilka hinder behöver ta oss över och vilka begränsande föreställningar behöver vi utmana för att få lika många kvinnor som män i ledande positioner?

En föreläsning om att bryta dåtidens normer för att skapa förutsättningar och möjligheter för framtidens ledarskap!

Kontakta mig:

Besöksadress: Gjuterigatan 9, 553 18 Jönköping
+46 (0)70-660 49 39
info@mpirecoaching.se

Stäng meny