Teamcoachning

Jobbar vi tillsammans eller bara samtidigt?
En grupp är en sammansättning av individer med liknande utmaningar där individuella prestationer belönas framför den gemensamma prestationen.
Ett team sätter laget framför jaget vilket skapar effektivitet, vi-känsla och gemensam kraft.

Fem faktorer som gör ett team framgångsrikt:

Psykologisk trygghet

Tillförlitlighet

 Struktur

Mening

Påverkan

Detta möjliggörs genom teamcoachning där fokus ligger på att forma teamets gemensamma mål och skapa klarhet kring roller, värderingar och styrkor. Framgångsrika team ger framgångsrika verksamheter!

Hur fungerar teamcoachning och hur jobbar jag som coach?

Min uppgift som coach är att genom närvaro och professionalitet bygga tillit för att  skapa en öppen och trygg miljö för er som team. Genom aktivt lyssnande, kraftfulla frågor, verktyg och feedback hjälper jag er att hitta nya perspektiv och lösningar som för er framåt. Jag hjälper er att utforma åtgärder utifrån ert nuläge och era förutsättningar och planering och målsättning är en viktig del av vårt samarbete. 

Exempel på områden som jag hjälpt team med:

Att skapa ett gemensamt syfte/gemensam värdegrund

Att tydliggöra och skapa välformulerade mål och delmål

Att forma roller utifrån styrkor och kompetens

Att sätta spelregler utifrån syfte och värdegrund

Feedbackmodeller

Varje coachningssamarbete inleds med ett möte tillsammans med ansvarig chef/teamledare där vi sätter ramar för vårt samarbete. Därefter sätter vi tillsammans ett övergripande mål med en tidplan. Vi identifierar tillsammans olika delmål ni som team behöver utveckla för att ta er i mål. Varje möte leder till en action som följs upp nästa gång. En stor del av utvecklingen sker därför även mellan våra möten. Självklart har ni möjlighet till kortare avstämningar mellan mötena om önskemål finns.

A team is not a group of people who work together.

A team is a group of people who trust each other.

– Simon Sinek

Kontakta mig:


+46 (0)70-660 49 39
info@mpirecoaching.se

Stäng meny