Workshops

Jag håller workshops i ledarskap, målarbete, coachande förhållningssätt och kommunikation och har utbildat hundratals ledare och medarbetare inom olika branscher såsom exempelvis bank, skola, vård, kultur och räddningstjänst med goda resultat.

Jag har ett grundkoncept att utgå från inom varje område, men anpassar varje workshop efter ditt och din organisations behov. Vi träffas och går igenom dina mål med utbildningen så att upplägg och format stämmer med dina önskemål.

Välkommen att boka mig för utbildning!
Coach_Anna_17

WORKSHOPS

Coachande kommunikation

En workshop med utgångspunkt i principerna för et coachande förhållningssätt med fokus på kommunikation där du får lära dig hur du kan påverka och utveckla andra samt lättare möta människor med din verbala och icke-verbala kommunikation. En workshop som passar ledare, medarbetare, egenföretagare och privatpersoner.

Heldag eller halvdag x 2.

Syftesdrivet ledarskap
DEL I

Framtidens ledare är en syftesdriven ledare som med tydligt syfte och klara värderingar lyckas skapa trygghet, lojalitet och motivation hos sina medarbetare. I denna workshop får du jobba med att hitta ditt varför och dina värderingar som ledare med koppling till din egen motivation, beslutsfattande och målsättning. En workshop för ledare och egenföretagare.

Heldag.

Syftesdrivet ledarskap
del II

Grunden i ett syftesdrivet ledarskap har du nu genom att du definierat ditt varför – ditt syfte – och dina värderingar som ledare för en ökad personlig motivation och tydlighet i beslut och målsättning. I denna workshop får du träna på hur och var du kan kommunicera ditt varför för att inspirera och få med dig andra. En workshop för ledare och egenföretagare.

Halvdag.

mål och motivation

Hur sätter du mål så att du verkligen tar dig i mål? I denna workshop får du lära dig att sätta SMARTA mål utifrån dina förutsättningar och hur du behåller motivation och fokus ända in i mål. En workshop som passar ledare, medarbetare, egenföretagare och privatpersoner.

Heldag eller halvdag.

Att lära sig är att upptäcka att något är möjligt.

Fritz Pearls

Jag har flera års erfarenhet av att utbilda både små och stora grupper inom privat såväl som offentlig sektor. Jag har lätt för att ta olika människor och är van vid att träffa olika yrkesgrupper. Workshoparna kan ges på både svenska och engelska.

En workshop kan också vara ett bra komplement till en föreläsning för att landa insikter, koppla dem till din vardag och skapa  lärande  för både individer och organisationer.

Kontakta mig:

Besöksadress: Gjuterigatan 9, 553 18 Jönköping
+46 (0)70-660 49 39
info@mpirecoaching.se

Stäng meny